Новини

 

Протоколи от проведени обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Добрич

 

                    Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Добрич, в периода 28-30 януари 2019 г. във всяка община от областта бяха проведени обществени обсъждания на проекта.

                    От тук може да свалите протоколите от всички обществени обсъждания, както и всички постъпили писмени становища и мотивирана справка за приетите и неприети коментари, препоръки и забележки по представения проект:

 

 

Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Добрич

 

                    Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Добрич, в периода 28-30 януари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Варна, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.

                    Повече информация за ОПРГТ за област Добрич и провеждането на обществените обсъждания може да намерите на сайта на плана: https://www.oprgtdobrich.net/ .

                    За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.

                    Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Добрич може да депозирате до 8 февруари 2019 г. в писмен вид в РДГ-Варна, гр. Варна, ул. Радко Димитриев 10, електронна поща: rugvarna@iag.bg .